Bygdeå - Vitå - Rutt, avstånd

Ovan är den snabbaste vägen mellan Bygdeå (Robertsfors) och Vitå (Luleå) på kartan. Om du bestämmer dig för att resa från Bygdeå (Robertsfors) till Vitå (Luleå), vill vi definitivt komma dit så snart som möjligt. Genom att välja den här vägen har du möjlighet till en smidig resa till destinationen. Observera dock att vägtillståndet och de på varandra följande kilometerna kan ändras. Det är värt att ta en 10-15 minuters paus från tid till annan för att återhämta sig från ansträngande körning. Säkerhet i rörelse är det viktigaste!

Exakta riktlinjer